Skip to main content

Hvad er en strum?

En strum er en fast rytmisk figur, som sangens becifring spilles med og som kan bibeholdes igennem en sang. Hvis en sang skifter tempo, taktart, fornemmelse eller stil i løbet af sangen, skifter man også strum. Indenfor alle stilarter er der talrige muligheder for at anvender forskellige strums. 

Her på websiden har jeg medtaget de strums, jeg selv finder mest interessante og i overensstemmelse med den ønskede stilart og håber dermed at læseren kan lade sig inspirere af det. Der er en lang række andre strums i becifringsklaver 1-3.

At spille med strums på klaver er en tilsvarende teknik som på guitar, hvor det jo netop i rytmiske stilarter er almindelig praksis. De strums som er anført her er et forsøg på at angive nogle grundlæggende og typiske strums for de forskellige stilarter, som jo ofte i sit autentiske udtryk har flere instrumenter med i rytmegruppen. Selvom disse strums godt kan fungere i sammenspil med andre, vil man dog typisk spille mere forenklede strums i den sammenhæng.

Et klaverakkompagnement udelukkende med strums bliver imidlertid temmelig uinteressant at lytte til i længden. Hvis man vil bestræbe sig på at løfte sit akkompagnement ud over det stereotype strumsbaseret og give det et personligt præg, kan en mulighed være at arbejde med fill-ins og forskellige andre musikalske virkemidler.