Skip to main content

Fill-ins

Et fill in er en musikalsk udfyldning og optræder for det meste der, hvor der er et lille ”hul” i musikken (deraf navnet), hvor melodien holder en lille pause og kun akkorderne høres. Bestemte fill-infigurer har karakter af særlige klicheer indenfor forskellige stilarter og tempi, og jeg har forsøgt med becifringsklaverbøgerne at foretage en kategorisering af nogle typiske fill-intyper. Denne kategorisering har derfor ordet ”princip” hæftet på sig, for at understrege, at de fill ins som beskrives, sagtens kunne se meget anderledes ud, og for at lægge op til, at man selv forsøger at udvikle sine helt egne figurer baseret på de nævnte principper.


Den gode nyhed er, at mange af disse fill-ins er relativt lette at spille, samtidig med, at de har en fantastisk musikalsk virkning på akkompagnementet. Tilmed er brugen af fill-ins medvirkende til at udvikle spillerens improvisatoriske evner, idet praksis er, at man ikke spiller bestemte figurer bestemte steder, men at man udvikler et repertoire af fill-in figurer, som improvisatorisk kan ”drysses” ud over hullerne i sangen. Fill-in principperne er kategoriseret i forhold til sværhedsgrad, således forekommer akkordbrydningsprincippet at være det letteste.