Forudholdsprincippet

Vi skal her beskæftige os med en særlig måde at lave en lille variation af ens akkorder. Jeg har valgt at kalde dette princip ’forudholdsprincippet’. Det omfatter 3 forskellige såkaldte forudholdsakkorder, nemlig sus4, sus2 og 4.trinsakkorden (subdominant). sus4 og sus2 akkorderne er omtalt i bind I side 41. 4. trinsakkorden, som også kaldes subdominant kan findes på 4. skalatrin svarende til 5 halvtonetrin over den aktuelle akkord. Er den aktuelle akkord en molakkord, bliver 4. trinsakkorden også en molakkord. Forudholdsprincippet kan bruges ved alle akkorder. Det er dog ikke alle 3 typer forudholdsakkorder, som er lige velegnede alle steder. Prøv dig frem

 

Nummererede fill-ins optræder i becifringsklaver 1-3, hvor der også er andre fill-ins samt forslag til og anvisninger på, hvordan de kan anvendes. Alfabetiserede fill-ins forekommer kun på denne webside.

slow beat

Fill-in 18 Fill-in 19 Fill-in 20 Fill-in G

Medium beat

Fill-in 21 Fill-in 22 Fill-in 23 Fill-in H
Swing Fill-in 24      

 

Slow beat

Fill-in 18

fill-in18

Top

 

Fill-in 19

fill-in19

Top

 

Fill-in 20

fill-in20

Top

 

Fill-in G

fill-inG

 

Top

 

Medium beat

Fill-in 21

fill-in21

Top

 

Fill-in 22

fill-in22

Top

 

Fill-in 23

fill-in23

Top

 

Fill-in H

fill-inH
Top

 

 

Swing

Fill-in 24

fill-in24

Top