Skip to main content

Blåtoneprincippet

Blåtoneprincippet er et forslagsprincip med brug af den såkaldte ’blå’ tone (om den blå tone se becifringsklaver 3, side18). Princippet er samtidig udgangspunktet for en strum, som kan bruges i mere bluesagtige numre. Det grundliggende princip er med en eller flere fingre at glide en halv tone op til en akkordtone. I dur er det mest almindeligt at glide op til tertsen i akkorden (4 halve over grundtonen), i mol kvinten (7 halve over grundtonen). Andre muligheder eksisterer dig også.

Som med forslagsprincippet, kan vi spille dette fill-in det hurtigt eller langsomt.Lyt f.eks til Ben Folds: ’Philosophy’

Nummererede fill-ins optræder i becifringsklaver 1-3, hvor der også er andre fill-ins samt forslag til og anvisninger på , hvordan de kan anvendes. Alfabetiserede fill-ins forekommer kun på denne webside.

Nedenstående fill-ins optræder i medium swing, men kan lige så godt være i medium beat. I becifringsklaver 3 er der endvidere eksempler på blåtonefill-in i 3/4 og slow swing.

Medium swing (medium beat)

Fill-in 38

strum38

    

Fill-in 40

strum40

    

Fill-in 41

fill-in41

    

 

Fill-in 42

fill-in42

    

 

Fill-in 43

strum43

    

Fill-in 44

strum44

    

Fill-in O

strumO

Fill-in P

strumP