Kvartudfyldning

Som kort intro kan vi bruge vores velkendte kvartudfyldning i bassen fra 5. til 1. trins akkorden (se becifringsklaver 2 s. 65, becifringsklaver 1 s. 51) med eller uden højre hånd og måske med et lille ritardando op til 1. slag. I beatversionen af 'Marys Boychild' er vi oppe i tempo med det samme, og vi har en parallel medstemme til basopgangen. Se også afsnittet om gennemgangsbas og kvartudfyldning under venstre hånd.

Marys Boychild