Tonehøjde

Også tonehøjden har betydning for hvor kraftigt eller svagt musikken opleves. Ved at spille højt oppe på klaveret (f.eks. en oktav højere end normalt) har man mulighed for at spille mere svagt end midt eller dybt på klaveret. En særlig måde at arbejde med tonehøjde er at transponere sangen – typisk hen imod slutningen. Man transponerer normalt en halv eller en hel tone op, og uden egentlig at spille kraftigere vil man opleve musikken stige i intensitet.

På nuværende tidspunkt er der ikke et klip til illustration af dynamik ved hjælp af tonehøjde.